17025-9001

تفاوت ها و اشتراکات استاندارد iso/iec17025 و iso9001

از بسیاری از جهات تفاوت بین استاندارد iso/iec17025 و iso9001 در کاربرد آن ها می باشد. استاندارد iso9001 برای انواع سازمان ها در هه صنایع قابل اجرا است در حالی که استاندارد iso/iec17025 تنها برای آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون کاربرد دارد.

به عنوان مثال الزامات منایع و فرآیند ها استاندارد iso9001 برای همه صنایع عمومی است در حالیکه استاندارد iso/iec17025 به تشریح الزامات آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می پردازد.

در مورد الزامات سیستم مدیریت ، شباهت هایی در بند 8 استاندارد ISO 17025: 2017 وجود دارد. استاندارد ISO 17025: 2017 توضیح می دهد که یک سیستم مدیریت کلی برای اطمینان از عملکرد مداوم آزمایشگاه ضروری است و به آزمایشگاه ها این امکان را می دهد که در سیستم مدیریت ISO 9001 موجود یا یک استاندارد کیفیت دیگر ، این نیازها را برطرف کنند.

اگر ، شما ISO 9001 را اجرا نکرده اید ، مجموعه ای از حداقل نیازهای QMS برای استاندارد ISO 17025: 2017 وجود دارد که به عنوان گزینه A. در بند استاندارد ذکر شده است ، بنابراین در حالی که پیاده سازی و صدور گواهینامه ISO 9001 خوب است مطابقت آن با استاندارد ISO 17025: 2017 الزامی نیست. این حداقل الزامات مدیریتی بسیار مشابه آنچه در ISO 9001: 2015 وجود دارد است ، و شامل موارد زیر است:

مستندات سیستم مدیریت
کنترل مدارک سیستم مدیریت
کنترل سوابق
اقداماتی برای رفع ریسک ها و فرصت ها
بهبود
اقدامات اصلاحی
ممیزی های داخلی
بازنگری مدیریت

بنابراین ، اگر فقط حداقل الزامات ISO 17025: 2017 را به جای الزامات ISO 9001: 2015 براورده سازید ، چه مواردی در سیستم QMS شما وجود ندارد؟ در اینجا یک لیست تیتر وار آورده شده است:

محتوا سازمان – ISO 17025: 2017 در مورد شناسایی مسائل داخلی و خارجی یا طرف های علاقه مند یا ایجاد یک محدوده QMS صحبت نمی کند.
رهبری – اگرچه برخی تعهدات رهبری ضمنی است ، لیستی از تعهدات رهبری ، از جمله سیاست کیفیت ، در ISO 17025: 2017 گنجانده نشده است.
اهداف کیفی – در ISO 9001: 2015 ، اینها اهداف مهم بهبود برای QMS هستند ، اما در ISO 17025: 2017 گنجانده نشده اند.
برخی از فرایندهای پشتیبانی – در حالی که ISO 17025: 2017 شامل بسیاری از منابع و منابع پشتیبانی می شود.

همانطور که برای آزمایشگاه های کالیبراسیون اعمال می شود ، اما این شامل تمام الزامات ISO 9001: 2015 نیست. به عنوان مثال ، ISO 17025 شامل الزامات مربوط به دانش سازمانی نیست.
نظارت و اندازه گیری – اگرچه الزاماتی در مورد نظارت و اندازه گیری در ISO 17025 وجود دارد ، اما اینها لزوماً تمام الزامات ISO 9001: 2015 را برطرف نمی کنند.

اگر به جای حداقل شرایط مدیریت، تمام الزامات ISO 9001: 2015 (یا حداقل اصول) را برآورده کنید ، مزایای بیشماری اضافه می کنید. به عنوان مثال ، بندها و زبان ISO 9001 درک ریسک، زمینه سازمان ، اطلاعات مستند ، اهداف کیفیت و رهبری را واضح تر می کند.

این آزمایشگاهها را قادر می سازد تا تفکر مبتنی بر ریسک و یک رویکرد فرآیندی را برای رفع الزامات ISO 17025 ، مدیریت خطرات و پیشرفت موثرتر به کار گیرند.

به یاد داشته باشید ، انتخاب شما برای یافتن بهترین روش برای انطباق شرکت با استانداردهای انتخابی شماست ، بنابراین هنگام تصمیم گیری به دقت فکر کنید.

روش ساده و قابل اعتماد جهت بازنگری فواصل کالیبراسیون

روش ساده و قابل اعتماد جهت بازنگری فواصل کالیبراسیون

جهت بازنگری فواصل کالیبراسیون بر مبنای این روش پس از کالیبراسیون هر تجهیز، در صورتیکه نتایج کالیبراسیون تجهیز برای مثال در حدود محدوده ۸۰% حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز) باشد، فواصل کالیبراسیون بعدی افزایش می‌یابد و اگر خارج از این حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز) باشد، فاصله کالیبراسیون کاهش خواهد یافت. با این روش فاصله بین کالیبراسیون‌ها به آسانی و بسیار سریع با قابلیت اطمینان تعیین می‌شود.

برای استفاده از این روش ابتدا لازم می باشد که حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز (MPE)) برای تجهیز تعیین گردد. معمولاً حداکثر خطای مجاز برای تجهیزات در استانداردهای انجام کالیبراسیون و آزمون قید می گردد و شرکت کالیبره کننده مقدار آن را در گواهینامه‌های کالیبراسیون خود گزارش می کند. در برخی از موارد نیز حداکثر خطای مجاز تجهیز توسط سازنده تجهیزات در کاتالوگ تجهیز ذکر شده است. 

پس از مشخص نمودن حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز) می‌توان فاصله زمانی کالیبراسیون تجهیزات را با استفاده از رابطه زیر تعیین کرد:

(CINEW= CIOLD * (W۱*X + W۲*Y + W۳*Z

در این رابطه:

CLNEW: فاصله کالیبراسیون جدید

CLOLD: فاصله کالیبراسیون قبلی یا اولیه

W۱: وزن برای آخرین کالیبراسیون = ۰٫۸

W۲: وزن برای یکی قبل از آخرین کالیبراسیون = ۰٫۲

W۳: وزن برای دو تا قبل از آخرین کالیبراسیون = ۰٫۱ 

X: ضریب برای وضعیت به دست آمده در آخرین کالیبراسیون

Y: ضریب برای وضعیت به دست آمده در کالیبراسیون یکی قبل از آخر

Z: ضریب برای وضعیت به دست آمده در کالیبراسیون دو تا قبل از آخر

مقادیر ضرایب Z , Y, X  با توجه به جدول زیر بر اساس نتایج کالیبراسیون در هر دوره تعیین می‌گردد.

وضعیتنتایج کالیبراسیونمقدار ضریب
Aخطای تجهیز اندازه گیری داخل حدود رواداری۱
Bخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (کمتر از یک برابر حدود رواداری)۰٫۸
Cخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (بین یک تا دو برابر حدود رواداری)۰٫۶
Dخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (بین دو تا چهار برابر حدود رواداری)۰٫۴
Eخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (بیش از چهار برابر حدود رواداری)۰٫۳

در راهنمای استاندارد دفاعی ایران (IDS 690-3) برای تعیین وضعیت پیشنهاد شده که از نسبت رانش ابزار اندازه‌گیری به عدم‌قطعیت آن استفاده شود. اگر بخواهیم از IDS 690-3 برای تعیین وضعیت‌ها استفاده کنیم لازم است ابتدا میزان رانش تجهیزات اندازه‌گیری در فاصله زمانی دو کالیبراسیون محاسبه شود. (نحوه محاسبه رانش ابزار اندازه‌گیری در مطالب قبلی که در سایت درج گردیده، آورده شده است.)  پس از آن نسبت رانش به عدم‌قطعیت گزارش شده در گواهینامه کالیبراسیون تجهیز اندازه‌گیری تعیین می‌شود. در نهایت از جدول زیر که در راهنمای IDS 690-3 آورده شده است، مقدار ضرایب  Z , Y, X تعیین ‎‌می‌گردد.

وضعیتنتایج کالیبراسیونمقدار ضریب
Aنسبت رانش به عدم‌قطعیت کمتر از ۰٫۵۱
Bنسبت رانش به عدم‌قطعیت ۰٫۵ تا ۱۰٫۸
Cنسبت رانش به عدم‌قطعیت ۱ تا ۱٫۵۰٫۶
Dنسبت رانش به عدم‌قطعیت ۱٫۵ تا ۲۰٫۴
Eنسبت رانش به عدم‌قطعیت بیش از ۲۰٫۳

برای دریافت خدمات آموزشی در خصوص بازنگری فواصل کالیبراسیون تماس بگیرید.02165341290

تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیزات

تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیزات

1-مقدمه

جهت تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیزات ilac و oiml طی راهنماهای ilac-g24 و oiml-d10 به بیان راهنماها و معیار هایی جهت تعیین فواصل کالیبراسیون پرداخته اند. در مطلب ذیل روش های تعیین و بازنگری فواصل کالیبراسیون را فرا میگیریم.

کالیبراسیون بیش از اندازه باعث هدر رفت وقت، انرژی و صرف هزینه های فراوان و همچنین متوقف شدن فعالیت ها می گردد.

همچنین از طرفی تعلل و تاخیر در زمان کالیبراسیون تجهیزات نیز باعث تاثیر منفی در نتایج، عملکرد ضعیف و پایین آمدن کیفیت فعالیت ها میگردد.

پس لزوم حفظ تعادل میان فواصل کالیبراسیون و مشخص نمودن بهترین زمان ممکن جهت کالیبراسیون تجهیزات امری مهم و ضروری می باشد.

2-تعیین فاصله اولیه کالیبراسیون

مبنای‌ تصمیم‌ گیری اولیه‌ در خصوص تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیزات عموماً بر اساس‌ علم مهندسی‌ می باشد

حداقل عواملی‌ که‌ باید در نظر گرفته‌ شوند عبارتند از

1- توصیه‌ سازنده‌ تجهیزات‌

2-گستردگی‌ و دشواری‌ استفاده‌

3- تأثیر محیط‌

4-درستیِ موردنظر در اندازه‌گیری‌

3-بازنگری فواصل کالیبراسیون

الف- تنظیم‌ خودکار یا پلکانی‌

پس از هر (کالیبراسیون) در صورتی که دستگاه در محدوده‌ی‌ مجاز خطا قرار گیرد فاصله‌ی‌ بعدی‌ کالیبراسیون افزایش‌ می‌یابد و اگر خارج‌ از محدوده‌ی‌ مجاز خطا باشد فاصله‌ کالیبراسیون کاهش‌ خواهد یافت‌ این‌ روش‌ “پلکانی‌” نامیده می شود و می‌تواند تنظیم‌ سریع‌ فواصل‌ زمانی‌ را در پی‌ داشته‌ باشد.

ب- روش نمودار کنترل

در روش نمودار کنترلی نقاط‌ کالیبراسیون‌ مشابه‌ را از هر کالیبراسیون انتخاب‌ نموده و نتایج‌ را نسبت‌ به‌ زمان‌ ترسیم‌ می نماییم. مقادیر پراکندگی‌ و رانش‌ از روی‌ نمودارِ حاصل‌ محاسبه‌ می‌شوند. رانش‌ را معمولاً به‌ صورتِ مقدار میانگین‌ در یک‌ فاصله‌ی‌ زمانیِ کالیبراسیون و در مورد تجهیزات‌ بسیار پایدار در چند فاصله‌ی‌ زمانی‌ کالیبراسیون، محاسبه‌ می‌کنند.

ج- روش زمان‌ تقویمی‌

در این‌ روش‌، ابتدا تجهیزات‌ اندازه‌گیری‌ بر مبنای‌ شباهت‌ ساختاری‌ و شباهت‌ میزان‌ پایداری‌ و قابلیت‌ اطمینانی‌ که‌ از آن‌ها انتظار می‌رود گروه‌بندی‌ شده و سپس فاصله‌ زمانی‌ کالیبراسیونی که‌ به‌ هر گروه‌ اختصاص‌ داده‌ می‌شود ابتدا بر مبنای‌ علم مهندسی‌ مشخص می گردد چنانچه‌ زیرگروهِ خاصی‌ از تجهیزات‌ وضعیت‌ مشابهی‌ با سایر اقلام‌ آن‌ گروه‌ ندارد، این‌ زیرگروه‌ باید به‌ گروه‌ دیگری‌ منتقل‌ شود که‌ فاصله‌ی‌ زمانی‌ تأیید کالیبراسیون دیگری‌ دارد.

د-روش مدتِ بهره‌گیری‌

فاصله‌ی‌ زمانی‌ کالیبراسیون، بر خلاف زمان‌ سپری‌ شده‌ی‌ تقویمی‌، بر حسب‌ ساعات‌ کارکرد دستگاه‌ بیان‌ می‌شود

ه-آزمون‌ در حال‌ خدمت‌ (جعبه‌ی‌ سیاه‌)

این‌ روش‌ می‌تواند در فاصله‌ی‌ میان‌ کالیبراسیون های کامل،‌ اطلاعات‌ سودمندی‌ در مورد مشخصات‌ تجهیزات‌ اندازه‌گیری‌ فراهم‌ آورد، و افزون‌ بر آن‌ رهنمودی‌ در مورد مناسب‌ بودن‌ برنامه‌ی‌ تأیید به‌ دست‌ دهد. این‌ روش‌ صورت‌ دیگری‌ از روش‌های‌ ۱ و ۲ و به‌ ویژه‌ برای‌ دستگاه‌های پیچیده‌ مناسب‌ است‌. پارامترهای‌ مهم‌ به‌ طور مکرر (یک‌ یا چند بار در روز) به‌ وسیله‌ی‌ تجهیزات‌ کالیبراسیون‌ با یک‌ “جعبه‌ی‌ سیاه‌” (مخصوصِ نظارتِ پارامترهای‌ یادشده‌) بررسی‌ می‌شود. چنانچه‌ با استفاده‌ از جعبه‌ی‌ سیاه‌ معلوم‌ شود که‌ دستگاه‌ اندازه‌گیری‌ نامنطبق‌ است‌، دستگاه‌ مزبور برای‌ تأیید کامل‌ ارسال‌ می‌شود. مزیت‌ بزرگ‌ این‌ روش‌ آن‌ است‌ که‌ تجهیزات‌ اندازه‌گیری‌ در بیش‌ترین‌ زمان‌ ممکن‌ در دسترس‌ کاربران‌ قرار دارد

برای دریافت خدمات آموزشی با ما تماس بگیرید.02165341290.

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهها یا ILAC یک اتحادیه بین المللی متشکل از آزمایشگاه ها و نهادهای تائید صلاحیت و بازرسی کننده کشور های مختلف می باشد که به منظور برطرف نمودن موانع تجاری و تسهیل در شناخت متقابل کیفیت تشکیل شده است.

تائید صلاحیت به مشتریان و بهره برداران این توانایی را می دهد که هنگام انتخاب یک آزمایشگاه تصمیم آگاهانه ای با توجه به شایستگی، بی طرفی و توانمندی آزمایشگاه اتخاذ نمایند. تائید صلاحیت به حمایت از اعتبار و عملکرد و همچنین ارتقا خدمات و کالاها کمک می کند.

نهادهای تایید صلاحیت کننده در سراسر دنیا توافقنامه ای به اسم ilac mra را امضا کرده اند که پذیرش محصولات و خدمات را هنگام گذر ازمرزهای ‏کشورها تسریع می نماید. هدف از این توافقنامه (توافقنامه ILAC) فراهم آوردن یک چارچوب بین المللی برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی است.

نهادهای تائید صلاحیت آزمایشگاهی و بازرسی به نمایندگی بیش از ۷۰ سازمان اقتصادی و منطقه ای، اعضای ILAC به شمار میروند.

هدف:

هدف نهائی ILAC استفاده و پذیرش هر چه بیشتر نتایج آزمایشگاهها و شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده از جمله نتایج آزمایشگاهی سایر کشورها توسط صنعت و تدوین کنندگان مقررات می باشد. از این طریق هدف تجارت آزاد “یکبار آزمون کالا و پذیرش در همه جا” می تواند تحقق یابد

زمینه های فعالیت:

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهها در زمینه های زیر فعالیت می کند:

  • تدوین و هماهنگ سازی نحوه تائید صلاحیت آزمایشگاهی و بازرسی
  • ترویج تائید صلاحیت آزمایشگاهی و بازرسی در میان صنعت ، دولت و تدوین کنندگان مقررات و مصرف کنندگان
  • حمایت از سیستم های تائید صلاحیت در حال تشکیل
  • به رسمیت شناختن امکانات آزمایشگاهی و بازرسی از طریق توافقنامه ILAC

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهها (ILAC) برای اولین بار به عنوان یک کنفرانس در سال ۱۹۷۷ با هدف توسعه همکاریهای بین المللی برای تسهیل تجارت آغاز شده است.

اساسنامه اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی


اساسنامه اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی نام دفتر ثبت شده و مدت ماده1ـ 1ـ نام انجمن، اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی است. دفتر ثبت شده آن در شهر اوتریخت هلند است و قانون هلند بر انجمن حکمفرما خواهد بود. 2ـ انجمن برای مدت نامحدود به ثبت رسیده است. اهداف ماده2ـ اهداف انجمن به شرح زیر است: 1ـ تعریف معیارها و استانداردها و هماهنگ کردن اقدامات به منظور ایجاد سازگاری در تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و درجه بندی و نهادهای بازرسی برای تسهیل تجارت 2ـ توسعه و حفظ توافقات برای شناسایی متقابل گواهینامه های درجه بندی و گزارش های آزمون و بازرسی صادر شده از طرف آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت شده توسط امضاء کنندگان ترتیبات شناسایی متقابل چندجانبه اتحادیه 3ـ تضمین این که این توافقات به نیاز کاربران این گزارش ها و گواهینامه ها مربوط است. 4ـ ارتقاء شناسایی بین المللی ترتیبات کاربران گواهینامه های درجه بندی و گزارش های آزمون و بازرسی 5 ـ تلاش در جهت تضمین این که زیرساختار تأیید صلاحیت بین المللی نیاز همه طرفهای ذی نفع را که به دنبال خدمات درجه بندی، آزمون و بازرسی شایسته هستند برطرف کند. 6 ـ ترغیب و کمک به نهاد های تأیید صلاحیت برای رفع نیازهای بازارهای داخلی شان و دستیابی به شناسایی کامل بین المللی گواهینامه های درجه بندی، گزارشهای آزمون و گزارش های بازرسی تهیه شده توسط آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت شده 7ـ ترغیب توسعه نهادهای همکاری منطقه ای مناسب به عنوان ابزارهایی در جهت تضمین این که نهادهای تأیید صلاحیت آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی در سراسر دنیا فرصت کافی برای شرکت در تأیید صلاحیت به آزمایشگاه ها و نهاد های بازرسی و ارتقاء استانداردهای عملکرد آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی را دارند. 8 ـ برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی ها برای تشویق پژوهش در جنبه های مرتبط با ارزیابی انطباق 9ـ همکاری با سایر نهادهای منطقه ای و بین المللی که اهداف مکمل دارند. 10ـ شرکت در هر فعالیت مشروعی در جهت بهبود این اهداف و اهداف آتی که ممکن است در هر زمان تعریف شوند. سرمایه ماده3ـ سرمایه انجمن شامل موارد زیر است: الف) سهم به دست آمده از مشارکت در هر یک از گروههای عضویت ب) وجوه کسب شده توسط انجمن از طرق دیگر عضویت در انجمن ماده4ـ 1ـ اتحادیه عمومی می تواند گروههای مختلف عضویت را که معیارهای مشخصی برای هر گروه از جمله شرایطی برای حق رأی و هزینه ی عضویت های مختلف برای هر گروه دارند، تعریف کند. 2ـ در تاریخ تشکیل، عضویت شامل گروههای زیر و گروههای دیگری که ممکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی تعیین شوند خواهد بود: الف) اعضاء کامل، نهاد هایی در تأیید صلاحیت هستند که واجد شرایط اعضاء وابسته بوده، (ردیف 4 جزء «ب») و به عنوان امضاء کننده ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه پذیرفته شده اند؛ ب) وابسته ها نهادهایی در تأیید صلاحیت هستند که: (1) برنامه های تأیید صلاحیت را برای یک یا چند خدمت زیر اجراء می کنند: 1ـ آزمایشگاههای آزمون 2ـ آزمایشگاههای درجه بندی 3ـ نهادهای بازرسی 4ـ سایر خدماتی که مـمکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی اتحادیه انتخاب شوند. (2) بتوانند شواهد کافی برای نشان دادن عملیاتی بودن و مقید بودنشان به شرایط زیر را ارائه نمایند: الف) الزامات تعیین شده در استانداردهای مربوطه تدوین شده در نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی و کمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه ب) تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه (3) در نظام اقتصادی خود به عنوان ارائه دهنده سرویس تأیید صلاحیت شناخته شده هستند. پ) پیوسته ها، نهادهایی در تأیید صلاحیت هستند که: (1) در یک یا چند مورد از خدمات زیر در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، در حال توسعه یافتن هستند و یا قرار است توسعه یابند: 1ـ آزمایشگاههای آزمون 2ـ آزمایشگاههای درجه بندی 3ـ نهادهای بازرسی 4ـ سایر خدماتی که اتحادیه عمومی اتحادیه در هر زمان درباره آن تصمیم گیری کند. (2) قصدشان را مبنی بر اجرای برنامه تأیید صلاحیت طبق الزامات تعیین شده در استانداردهای مربوطه تدوین شده در نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی و کمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه اعلام کنند. ت) نهادهای هماهنگی ملی، نهادهایی ملی و رسماً تأسیس شده هستند که مسؤولیت هماهنگ سازی فعالیت تأیید صلاحیت به آزمایشگاهها و یا نهادهای بازرسی در نظام های اقتصادی خاص را بر عهده دارند. یک نهاد هماهنگی ملی، به صلاحدید عضو کامل یا وابسته اتحادیه مجموعه خود، نمایندگی آنها را در اتحادیه عمومی و کارگروههای اتحادیه بر عهده می گیرد. اعضاء کامل و وابسته در نظام اقتصادی که دارای نهاد هماهنگی ملی است ممکن است در عوض، خود در اجلاس های اتحادیه عمومی شرکت کنند. ترتیبات شناسایی متقابل ملی با تأیید یک نهاد هماهنگی ملی به نهادهای شرکت کننده، حق امضاء در چهارچوب ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه یا شرکت در اتحادیه به عنوان عضو کامل یا وابسته برای نهادهای شرکت کننده را نمی دهد. ث) نهادهای همکاری منطقه ای، تعاونی هایی در تأیید صلاحیت منطقه ای و رسماً ثبت شده هستند که اهدافی مشابه و سازگار با اتحادیه دارند، که ملزم به اجرای تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه بوده و از نمایندگان رسماً برگزیده شده منافع تأیید صلاحیت حداقل از چهار نظام اقتصادی تشکیل شده اند. ج) ذی نفع ها، سازمان های نماینده جهانی، منطقه ای و ملی هستند که در امور اتحادیه ذی نفع بوده و شامل نهادهایی مانند انجمن های آزمایشگاهها، انجمنهای آزمایشگران، انجمن های نهادهای بازرسی، سازمان های خریدار، مراجع قانونگذاری، انجمن های مصرف کنندگان و سازمان های تجاری می شوند. 3ـ اشتراک اعضاء برای یک دوره دوازده ماهه است ـ دوره سهم عضویت ـ و در اول ژانویه (11 دی) هر سال شروع می شود. نهادهایی که در هر یک از دوره ها به عضویت پذیرفته شده اند، یک حق اشتراک سالانه متناسب با ماه ثبت نام و تا دسامبر (آذر) سال ثبت نام پرداخت می کنند. 4ـ پرداخت سهم سالانه متناسب با هر گروه از عضویت ها الزامی است. مقدار سهم سالیانه هر گروه از عضویت ها توسط اتحادیه عمومی، هر سال، قبل از اول دسامبر (11 آذر) سال قبل تعیین خواهد شد. 5 ـ مشروط به ابلاغ یک اطلاعیه از دو ماه قبل به دبیر، هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت حق خاتمه عضویت در انجمن در پایان یک دوره عضویت را دارد، به شرطی که همه تعهدات مالی مربوط به انجمن رعایت شده باشند و یا تا پایان دوره عضویت اداء شوند. 6 ـ در صورتی که نهادی الزامات ذکر شده در اساسنامه یا نظامنامه و یا سایر مقررات و مقررات ذکر شده در ماده (18) را رعایت نکند، و یا نهاد برخلاف اساسنامه، نظامنامه یا سایر قوانین و مقررات، تصمیمات مشروع پذیرفته شده یا منافع انجمن عمل کند، اتحادیه عمومی می تواند به عضویت آن در هر گروه از عضویت ها خاتمه دهد. 7ـ اتحادیه عمومی با ذکر دلایل و تاریخی که عضویت آن نهاد خاتمه خواهد یافت، مراتب را به نهاد مربوط به صورت کتبی اطلاع می دهد. حق استیناف برای نهاد محفوظ خواهد بود. اتحادیه عمومی ماده5 ـ اتحادیه عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن است. ماده6 ـ اتحادیه عمومی دستورالعمل های مرتبط با سیاست خود را ارائه خواهد کرد و بر مدیریت و امور کلی انجمن نظارت خواهد داشت. ماده7ـ 1ـ هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت، باید نماینده ای معتبر را برای شرکت در اتحادیه عمومی انتخاب کند. 2ـ به جز در مواردی که ذکر شده باشد، هنگام نیاز به رأی گیری در اتحادیه عمومی، هر نظام اقتصادی دارای یک حق رأی خواهد بود که این البته تنها در مورد اعضاء کامل و وابسته ای که بدهی ندارند اعمال خواهد شد. جایی که بیش از یک عضو کامل یا وابسته واجد شرایط رأی در یک نظام اقتصادی خاص باشند، رأی متعلق به عضوی خواهد بود که از طرف همه اعضاء کامل و وابسته واجد شرایط در آن نظام اقتصادی انتخاب شده باشد. 3ـ اتحادیه عمـومی اتحادیه از میان نمایندگان معتبر نهادهای دارای صلاحیت رأی دادن، یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت تصدی دو سال انتخاب می کند. افراد می توانند برای حداکثر سه دوره پیاپی انتخاب شوند. هر نهادی که نماینده معتبر آن به عنوان رئیس انتخاب شده باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی کند. 4ـ اتحادیه عمومی، کارگروه اجرائی را به عنوان هیأت مدیره و به منظور انجام فعالیت های اتحادیه در فاصله بین نشستهای اتحادیه عمومی انتخاب می کند. عضویت در کارگروه اجرائی در ماده (13) مشخص شده است. نمایندگی ماده8 ـ کارگروه اجرائی، و همچنین رئیس به همراه دو عضو دیگر کارگروه اجرائی، حق نمایندگی انجمن در برابر قانون و غیره را خواهند داشت. ماده9ـ کارگروه اجرائی، در موارد استثنائی، قدرت تفویض حق به رئیس برای نمایندگی در برابر قانون و غیره را خواهد داشت. جلسات ماده10ـ 1ـ اتحادیه عمومی حداقل سالی یک بار و در صورت صلاحدید رئیس یا یک دهم نهادهای واجد شرایط رأی، هر تعداد که لازم باشد، تشکیل جلسه خواهد داد. 2ـ دبیر، مسؤول برگزاری جلسات و ابلاغ اطلاعیه های کتبی شامل دورنگار یا پست الکترونیکی نیز می باشد. 3ـ تصمیمات متخذه توسط اتحادیه، چه در جلسه چه از طریق آراء پستی مخفی، بایستی دارای شرایط زیر باشند: الف) حدنصاب برای رأی گیری، نزدیک ترین عدد صحیح بالای پنجاه درصد (50%) نهادهای واجد شرایط رأی (شامل نمایندگان). این شامل آراء دریافتی است که در آنها «بله» یا «خیر» یا «ممتنع» مشخص شده باشد. ب) اکثریت سه ـ چهارم مجموع آراء «بله» یا «خیر»، مگر این که غیر آن ذکر شده باشد. 4ـ مقررات مفصل تر در مورد اتحادیه عمومی و کارگروه اجرائی در مجموعه ای از نظامنامه ها و دیگر قوانین و مقررات تدوینی در آینده توسط اتحادیه عمومی، قید خواهد شد. ماده11ـ تصمیمات متخذه توسط اتحادیه عمومی و کارگروههای آن ممکن است در جلسات اتخاذ نشوند. رأی گیری می تواند با استفاده از برگه های رأی از طریق دورنگار و پست الکترونیکی انجام شود. کارگروه اجرائی ماده12ـ در پیشبرد اهداف انجمن، کارگروه اجرائی در فاصله بین جلسات اتحادیه عمومی، سیاست و مدیریت خود را اعمال خواهد کرد. ماده13ـ 1ـ کارگروه اجرائی شامل موارد زیر خواهد بود: ٭ رئیس ٭ نایب رئیس ٭ رؤساء کارگروههای اتحادیه که مسؤولیتهای راهبردی خاص برای توسعه اتحادیه دارند، از جمله کارگروههای تشکیل شده با موافقت اتحادیه عمومی برای نمایندگی منافع آزمایشگاهها ٭ نماینده ا ی از هر نهاد همکاری منطقه ای شرکت کننده، حداکثر دو عضو کامل یا وابسته به نمایندگی نظام های اقتصادی غیروابسته در صورت عدم حضور نهاد منطقه ای مناسب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ٭ هر شرکت کننده دیگری که اتحادیه عمومی در هر زمانی در آینده تعیین کند. 2ـ اعضاء کارگروه اجرائی، جایی که توسط اتحادیه عمومی انتخاب می شوند، طبق نظامنامه و سایر قوانین و مقررات تصویب شده توسط اتحادیه عمومی انتخاب یا عزل خواهند شد. اعضاء کارگروه اجرائی که به عنوان نماینده نهادهای دیگر منصوب می شوند، فقط توسط نهاد برگزیننده شان می توانند عزل شوند. ماده14ـ رئیس اتحادیه عمومی، رئیس کارگروه اجرائی نیز خواهد بود. در غیاب رئیس، نایب رئیس، ریاست کارگروه اجرائی را بر عهده خواهد داشت. ماده15ـ 1ـ کارگروه اجرائی صلاحیت انعقاد توافق هایی برای خرید، مصرف یا توقیف اموال ثبت شده، یا انعقاد توافق هایی که در پی آن انجمن خود را به عنوان ضامن یا متحد و بدهکار مجزا متعهد می نماید، یا عملکرد طرف ثالثی را تضمین می نماید، یا وثیقه بدهی شخص ثالث را تضمین می کند خواهد داشت؛ 2ـ صلاحیت کارگروه اجرائی برای ورود به اینچنین توافقات، به حداکثر ارزش پنج هزاردلار آمریکا یا هر مقدار دیگری که ممکن است از قبل توسط اتحادیه عمومی تعیین شده باشد محدود می باشد. دبیر ماده16ـ اتحادیه عمومی اختیار انتصاب و عزل دبیر را خواهد داشت. ماده17ـ مسؤولیت ها، تکالیف و وظایف دبیر در سندی جداگانه تعریف می شود. مقررات اجرائی ماده18ـ کارگروه اجرائی می تواند یک یا چند مجموعه نظامنامه و مقررات و قواعد دیگری برای اجرای مفاد اساسنامه و در رابطه با موضوعاتی که در اینجا به آنها پرداخته نشده است، تنظیم نماید. مقررات و قواعد باید به تصویب اتحادیه عمومی برسند. مقررات و قواعد نباید با مفاد قانونی و اساسنامه منافات داشته باشند. سال مالی، حسابها و هزینه و بودجه ماده19ـ 1ـ سال مالی انجمن از 1 ژانویه تا 31 دسامبر (11 دی تا 10 دی سال بعد) خواهد بود. 2ـ کارگروه اجرائی قبل از ماه نوامبر (آبان) هر سال برای سال مالی بعد، گزارشی از امور را به اتحادیه عمومی تسلیم خواهد نمود. 3ـ یک حسابدار معتبر مستقل، که توسط کارگروه اجرائی پیشنهاد شده و توسط اتحادیه عمومی پذیرفته شده است، برای این منظور، گزارشی مالی شامل تمامی درآمدها و مخارج در سال مالی مربوط را تنظیم خواهد نمود. این گزارش مالی برای تأیید به اتحادیه عمومی تقدیم خواهد شد. 4ـ تأیید گزارش مالی توسط اتحادیه عمومی، بدهی های کارگروه اجرائی از ناحیه انجام امورش در طول سال مالی مربوطه را تسویه می کند. 5 ـ کـارگروه اجـرائی بودجه سال مالی بـعد را برای تأیید اتحـادیه عمـومی پیشنهاد می دهد. 6 ـ اتحادیه عمومی نحوه تخصیص بودجه مازاد را تعیین می کند و این کار تا جایی که ممکن است در راستای اهداف انجمن انجام می دهد. اصلاح ماده ها ماده20ـ اتحادیه عمومی حق اصلاح اساسنامه را خواهد داشت. انحلال و تسویه حساب ماده21ـ 1ـ کارگروه اجرائی این حق را خواهد داشت که بر طبق تصمیم اتحادیه عمومی، انجمن را منحل کند. 2ـ کارگروه اجرائی انجام تسویه حساب را بر عهده خواهد داشت. 3ـ انجمن بعد از انحلال، تا زمان تسویه حساب امور، وجود خواهد داشت. 4ـ در طول تسویه حساب، مفاد اساسنامه تا زمانی که ممکن و لازم باشد، به قوت خود باقی خواهند ماند. 5 ـ بعد از تسویه حساب، اتحادیه عمومی نحوه توزیع دارایی ها را تعیین خواهد کرد، در این راستا دارایی ها به نهـادی که اهدافی مشابه انجمن داشته باشد خواهد رسید به شرطی که هیچ یک از نهادهای عضو ذی نفع نباشد. مقررات نهائی ماده22ـ اتحادیه عمومی در تمامی اموری که در اساسنامه مورد حکم قرار نگرفته اند، تصمیم گیری خواهد کرد.

برای دریافت خدمات آموزشی با ما تماس بگیرید.02165341290

نمودار xبار r چارت

نمودار x بار r

نمودار x بار r برای کنترل زیر گروه هایی که دارای مغادیر متعدد زیاد هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نمودار مقدار x مقدار میانگین یا اصلی یا صحت بوده است

این مقدار از جمع نمودن میانگین هر زیر گروه با مابقی زیر گروه ها وو تقسیم آن بر تعداد کلیه زیر گروه ها بدست می آید.

همچنین مقدار r که به معنی رنج یا گستره است در هر زیر گروه از تفریق بزرگترین عدد از کوچک ترین عدد به دست می آید.

دست آخر میانگین هر کدام از رنج های بدست آمده از زیر گروه ها بایکدیگر جمع و بر تعداد کل آن ها تقسیم می شود.

از مقدار r پراکندگی یا دقت فرآینده بدست می آید.

برای آشنایی با نمودار های کنترلی مقاله آشنایی با نمودار های کنترلی قسمت یک و قسمت دوم را مطالعه کنید.

نمودار x بار

مقدار هر زیر گروه از میانگین کل مشاهدات و اعداد در آن بدست می آید.(از این میانگین جهت بدست آردن خط مرکزی یا x بکار میرود.)

همچنین مقدار r یا گستره در هر زیر گروه از طریق تفریق بالاترین عدد هر زیر گروه از پایین ترین عدد هر زیر گروه بدست می آید

.(از این مقدار جهت بدست آردن میانگین پراکندگی یا R بکار میرود.)

نمودار x بار

مقادیر x و r اصلی که جهت خط مرکزی و پراکندگی به کار میرند از طریق رابطه های بالا بدست می آید.

برای بدست آوردن خط مرکزی یا x می بایست میانگین کلیه زیر گروه ها را با یکدیگر جمع و بر تعداد آن ها تقسیم نمود.

همچنین برای بدست آوردن مقدار پراکندگی یا r می بایست میانگین گستره یا رنج کلیه زیر گروه ها را محاسبه نمود.

حدود کنترلی نمودار ها از طریق فرمل های زیر بدست می آید.

نمودار x بار

فاکتور های نمودار های کنترلی در جدول زیر آمده اند.

نمودار x بار

مثال از نمودار x بار r

بطور مثال در هر 30 دقیقه 4 بطری از طریق شیر آبی پر می شوند،

در این مثال به بررسی گستره بالا و پایین پر شدن در هر بازه زمانی می پردازیم و مقادیر مجاز را از طریق حدود کنترلی مشخص می نماییم.

نمودار x بار

مقادیر کنترلی نمودار این مثال از طریق رابطه های بالا بدست می اید.

نمودار x بار

با رسم و مشاهده نمودار بالا میبینیم که فرایند در سطح کنترلی می باشد و نیاز به بررسی دلیل خاص نمی باشد.

برای دریافت خدمات آموزشی با ما تماس بگیرید.02165341290

ممیزی داخلی

آشنایی با ممیزی داخلی

انواع ممیزی داخلی

1- مميزي هاي داخلي (شخص اول) = داخلي

2- مميزي بيروني

الف-مميزي شخص دوم = مشتري

ب-مميزي شخص سوم =اعتباردهنده

انواع مميزي

1-مميزي سيستم:

براي اثبات سيستم مديريت ( يا قسمتي از آن )

بر اساس يك استاندارد مرجع

در اينجا ISO / IEC 17025:2017

در جستجوي سيستمي در انطباق با استانداردهاي مرجع

2-مميزي فرايند

3-مميزي محصول

مميزي Audit چیست؟

 فرآيندي است:                    ممیزی = خوب گوش دادن

1- سيستماتيك

2 مستقل  (از فعاليت مورد مميزي)

3 و مستند شده (مدون )

– به منظور بدست اوردن شواهد مميزي

–  و ارزيابي آنها به صورت عيني

–  جهت تعيين ميزاني كه “معيارهاي مميزي “ برآورده مي شوند .

معیار های ممیزی

اگر معیارهای ممیزی، الزامات قانونی ( شامل قوانین و مقررات) باشند، در يافته هاي ممیزي اغلب از واژه های ”پیروی“ یا ”عدم پیروی“ استفاده می شود

شواهد مميزي (Audit Evidence )

1- سوابق ،

2- شرح ماوقع

3- يا ساير اطلاعات

كه به معيارهاي مميزي مربوط و قابل تصديق باشند . n

توضيح :

شواهد مميزي مي تواند كيفي يا كمي باشد.

يافته هاي مميزي Audit finding

نتايج حاصل از

1-ارزيابي شواهد مميزي گرد آوري شده

2- در مقايسه با معيارهاي مميزي

üيافته هاي مميزي ميتواند:

انطباق يا عدم انطباق  بامیزان

معيارهاي مميزي يا فرصت هاي بهبود را مشخص كند.

           سازمان مميزي شونده(Auditee)

üمميزي شونده عبارت است از سازماني كه مورد مميزيواقع مي گردد .

مميز(Auditor)

 مميز عبارت است از üشخص واجد مهارت و شايستگي üكه يك مميزي را برگزار مي كند.    

كارشناس فنيTechnical Expert

üشخصي كه

 دانش يا تخصص معيني ( در مورد سازمان) را براي تيم مميزي فراهم مينمايد.

يادآوري 1 دانش یا تخصص کارشناسی معین عبارت است از دانش یا تخصصی که به سازمان، فرآیند یا فعالیت مورد ممیزی، یا زبان یا فرهنگ مربوط میشود.

يادآوري 2 کارشناس فنی در تیم ممیزی به عنوان  ممیز عمل نمی کند

ناظر

üشخصی که تیم ممیزي را همراهی میکند و لیکن ممیزی نمی کند.

يادآوري 1- ناظر بخشی از تیم ممیزي نیست و بر انجام ممیزي تاثیر ندارد یا در آن دخالت نمی کند.

يادآوري 2ناظر میتواند از طرف سازمان ممیزي شونده، از طرف سازمان های تنظیم کننده مقررات قانونی یا طرف ذینفع دیگری باشد که بر ممیزي نظارت می کند.

دامنه شمول ممیزی Audit scope

گستره و حدود يك مميزي

مكانهاي فيزيكي

واحد هاي سازماني

فعاليت ها

فرايندها

زمان ممیزی داخلی

طرح ممیزی

طرح ممیزی

شرحی از فعالیتها و ترتیبات برای یک ممیزی داخلی

ریسک

تاثیر عدم قطعیت بر روی اهداف

این استاندارد مفهوم ریسک مربوط به ممیزی سیستمهای مدیریت را معرفی میکند.

رویکرد پذیرفته شده با هر دو ریسک مربوط به” فرایند ممیزی که اهداف آن تحقق نیافته است” و ” ممیزی که امکان بالقوه دارد با اهداف و فعالیتهای سازمان ممیزی شونده تداخل داشته باشد”، مرتبط میباشد.

این استاندارد راهنمایی های مشخصی را در خصوص فرایندهای مدیریت ریسک سازمان ارائه نمی کند و لیکن مشخص میکند که سازمانها می توانند فعالیت ممیزی را بر روی موضوعات حائز اهمیت برای سیستم مدیریت متمرکز سازند

. يادآوري برگرفته از تعریف 1-1 استاندارد ملی ایران شماره 13246 (مدیریت ریسک- واژگان)

شايستگي

توانایی به کارگیری دانش و مهارت ها برای دستیابی به نتایج مورد انتظار

يادآوري-توانایی بیانگر به کارگیری مناسب رفتار شخصی در حین فرایند ممیزی است.

انطباق

برآورده شدن یک الزام

عدم انطباق

برآورده نشدن یک الزام

سیستم مدیریت

         

سیستمی برای تعیین خط مشی و اهداف و دستیابی به آن اهداف

يادآوري: سیستم مدیریت یک سازمان میتواند شامل سیستم های مدیریت مختلف مانند سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت مالی یا سیستم مدیریت زیست محیطی باشد.

نمونه هایی از اجرای اصول ممیزی

درستکاري: مبنای حرفه ای بودن

ارائه منصفانه: التزام به گزارشدهی صادقانه و صحیح

دقت حرفه اي مقتضي: به کارگیری پشتکار و داوری در ممیزی

محرمانگي: امنیت اطلاعات

استقلال: مبنای بی طرفی ممیزی و واقعگرایی نتیجه گیریهای ممیزی

رويکرد مبتني بر شواهد: روش منطقی برای دستیابی به نتیجه گیریهای قابل اطمینان و تجدید پذیر ممیزی در طی فرایند نظامند ممیزی

مديريت کردن برنامه ممیزی داخلی

کلیات سازمانی که لازم است ممیزیها را انجام دهد بایستی یک برنامه ممیزی تهیه کند که در تعیین اثربخشی سیستمهای مدیریت سازمان ممیزی شونده سهیم باشد.

برنامه ممیزی میتواند شامل ممیزیهایی باشد که یک یا چند استاندارد سیستم مدیریت را در نظر میگیرد که میتوانند به صورت جداگانه یا ترکیبی انجام شوند.

اجرای برنامه ممیزی بایستی برای حصول اطمینان از این که اهداف ممیزی برآورده شده اند، پایش و اندازه گیری شود.

برنامه ممیزی بایستی به منظور شناسایی بهبودهای احتمالی بازنگری شود.

نمودار جریان فرآیند مدیریت برنامه ممیزی را شرح می دهد

5-2 اهداف ممیزی

5-3 تهیه برنامه ممیزي

5-4 اجراي برنامه ممیزي

5-5 پايش برنامه ممیزی داخلی

5-6 بازنگري و بهبود برنامه ممیزي

          

اهداف ممیزی

اهداف برنامه ممیزی بایستی با خط مشی و اهداف سیستم مدیریت همخوان باشد و آن را پشتیبانی کند.

این اهداف می توانند مبتنی بر ملاحظات به شرح زیر باشند

اولویتهای مدیریت

مقاصد تجاری و سایر مقاصد کسب وکار

ویژگیهای فرایند ها، محصولات و پروژهها و هرگونه تغییر آنها

د- الزامات سیستم مدیریت

الزامات مربوط به قوانین و قراردادها و سایر الزامات که سازمان نسبت به آنها تعهد دارد

نیاز به ارزیابی تامین کننده

نیازها و انتظارات طرفهای ذینفع از جمله مشتریان

سطح عملکرد سازمان ممیزیشونده به صورتی که در وقوع عدم موفقیتها یا رویدادها یا شکایات

مشتری منعکس میشود.

üریسک های مربوط به سازمان ممیزی شونده üنتایج ممیزی های پیشین üسطح بلوغ سیستم مدیریت مورد ممیزی ü

مثال هایی از اهداف برنامه ممیزی موارد زیر را شامل میشود:

کمک به بهبود سیستم مدیریت و عملکرد آن

برآورده کردن الزامات برون سازمانی، برای مثال گواهی کردن بر طبق استاندارد سیستم مدیریت

تصدیق انطباق با الزامات قراردادی

دستیابی و حفظ اطمینان به توانمندی یک تامین کننده

تعیین اثر بخشی سیستم مدیریت

ارزیابی سازگاری و همسویی اهداف سیستم مدیریت با خط مشی سیستم مدیریت و اهداف کلی سازمان

تهیه برنامه ممیزی داخلی

نقشها و مسئولیتهاي مربوط به شخص مديريت کننده برنامه ممیزي

شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی در موارد زیر اقدام کند:

تعیین گستره برنامه ممیزی

شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط به برنامه ممیزی

تعیین مسئولیتهای تیم ممیزی و ….

5-3-2شايستگي شخص مديريت کننده برنامه ممیزي

شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی شایستگی لازم برای مدیریت برنامه ممیزی و ریسکهای مرتبط با آن را به نحو اثر بخش و کارا داشته باشد و نیز در زمینه های زیر دانش و مهارت داشته باشد:

اصول، روشهای اجرایی و روشهای ممیزی

استانداردها و مدارک مرجع سیستم مدیریت

فعالیتها، محصولات و فرایندهای سازمان ممیزی شونده

5-3-3 تعیین گستره برنامه ممیزي

عواملی که ممکن است بر گستره برنامه ممیزی تاثیر گذارند شامل موارد زیر است:

اهداف، دامنه شمول و مدت زمان هر ممیزی و تعداد ممیزیهایی که قرار است انجام شود شامل

اقدامات پیگیری بعد از ممیزی، در صورت موضوعیت داشتن

تعداد، اهمیت، پیچیدگی، مشابهت و مکانهای فعالیتهایی که قرار است ممیزی شوند

نتیجه گیریهای ممیزی های درون سازمانی یا برون سازمانی پیشین

نتایج بازنگری برنامه ممیزی پیشین

هرگونه موضوعات مربوط به زبان، فرهنگ و جامعه

دغدغه های طرفهای ذینفع مانند شکایات مشتری یا عدم مطابقت با الزامات قانونی

شناسايي و ارزيابي ريسکهاي برنامه ممیزي

ریسکهای مختلف زیادی در ارتباط با تهیه، اجرا، پایش، بازنگری و بهبود یک برنامه ممیزی وجود دارد که ممکن است در دستیابی به اهداف آن تاثیر گذارد

. شخص مدیریت کننده برنامه بایستی این ریسکها را هنگام تدوین برنامه خود در نظر گیرد. این ریسکها ممکن است مرتبط با موارد به شرح زیر باشند:

شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط به برنامه ممیزی داخلی

طرحریزی، برای مثال عدم موفقیت در تعیین اهداف ممیزی مرتبط و تعیین گستره برنامه ممیزی

منابع، برای مثال عدم تخصیص زمان کافی برای تدوین برنامه ممیزی یا انجام  یک ممیزی

انتخاب اعضای تیم ممیزی، برای مثال تیم شایستگی جمعی برای انجام ممیزی به نحو اثربخش را ندارد

اجرا، برای مثال تبادل غیر اثربخش اطلاعات در خصوص برنامه ممیزی

سوابق و کنترلهای آنها، برای مثال عدم موفقیت در حفظ سوابق ممیزی به نحو مناسب به منظور üاثبات اثربخشی برنامه ممیزی

پایش، بازنگری و بهبود برنامه ممیزی برای مثال پایش غیر اثربخش ماحصل برنامه ممیزی.

انجام ممیزی

6-2 آغاز ممیزی داخلی

6-2-2 برقرار کردن تماس اولیه با سازمان ممیزي شونده

6-2-3 تعیین امکانپذيري ممیزي

6-3 آماده سازي براي فعالیتهاي ممیزي

6-3-1 انجام بازنگري مدارک هنگام آماده شدن براي ممیزي

مستندات، بر حسب موضوعیت، بایستی شامل مدارک و سوابق سیستم مدیریت و نیز گزارشهای پیشین ممیزی باشد.

6-3-2 تهیه طرح ممیزی داخلی

بر اساس اطلاعات موجود در برنامه ممیزی و مستندات ارائه شده توسط سازمان üاهداف ممیزی، دامنه شمول ممیزی، معیارهای ممیزی و..

فنون نمونه گیری مناسب، ترکیب تیم ممیزی و شایستگی جمعی آن؛ ریسکهای مربوط به سازمان که توسط ممیزی ایجاد میشود

6-3-3 واگذاري کار به تیم ممیزي

6-3-3 تهیه مدارک کاري

اعضای تیم ممیزی داخلیبایستی اطلاعات مرتبط با وظایف محوله خود در ممیزی را بررسی نموده و مدارکی را که برای ارجاع دادن و برای ثبت شواهد ممیزی لازم است، تهیه کنند.

چک لیست ها

فرم ثبت اطلاعات از قبیل شواهد پشتیبان، یافته های ممیزی و صورتجلسات و ….

جهت درخواست دوره آموزشی ممیزی داخلی و یا انجام ممیزی با ما تماس بگیرید 02165341290