مرکز آموزش دورابین

انجام کار آموزشی و آزمایشگاهی به ویژه استاندارد 17025 همواره متکی به شناخت نیاز ها و تعامل با آزمایشگاه ها دارد، شناخت مناسب سیستم به طبع آن باعث شناخت نقاط ضعف و قوت می گرردد.

استاندارد 17025 و 15189را شاید بتوان از تخصصی ترین استاندارد های مدیریت کیفیت دانست که دارای دو قسمت الزامات سیستمی و فنی می باشد .

کارشناسان این مرکز با دارا بودن سابقه ارزیابی های متعدد، آموزش و انجام فعالیت آزمایشگاهی این تضمین را می دهند که با شناخت کامل فرآیند استقرار سیستم و همچنین الزامات استاندارد و مراکز اعتبار بخشی حداکثر اثر بخشی را به همراه خواهند داشت.

شرکت دورابین با بهره گبری از متخصصان و کارشناسان خبره در حوزه استاندارد های 17025، 17043 و 15189 و مراکز آزمایشگاهی همواره سعی در بهبود کیفیت و خدمات مراکز آزمایشگاهی و به طبع آن افزایش اعتبار مراکز آزمایشگاهی کشور در جوامع بین المللی را دارد.

ارتباط با ما

تهران، اندیشه، برج ارغوان، طبقه سوم

02165341290 تلفن

02165341292 فکس

ساعت کاری 8 تا 20